ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Fleischer Juraj
dziedzina:
fotografia/film
kraj:
Słowacja
miejscowość:
Košice
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY

Fleischer Juraj (1945) urodził się i mieszka w Koszycach. Talent fotograficzny zaczął rozwijać na początku lat 70-tych ub. stulecia. Dojrzewał do mistrzostwa dzięki solidnej artystycznej i technologicznej pracy – jako samouk. Stopniowo, w oparciu o zdobywane doświadczenie własne oraz wzorując sie na autorytetach. Także obecnie nie spoczywa na laurach, modyfikuje swoje zdjęcia w duchu najnowszych trendów. Autor, bogaty w doświadczenie opowiada fotografią. Wiele wie i pamięta, choć nie wszystko musi - wolno mu, jak wszystkim. Może zatem niektóre motywy usuwać ze swojej twórczości, o inne nie dbać. Jest fotografem nonkonformistą, a więc jak każdemu nonkonformiście wolno mu odrzucić schematy, odstąpić od tradycji. Dzięki temu jest oryginalny, a jego twórczość wyjątkowa. I tak już od czterech dziesięcioleci. Ma wielu podziwiających go, ale także wielu krytykujących.
Z jego pracami mogli się miłosnicy fotografii zapoznać w państwach środkowej i zachodniej Europy, także obu Ameryk. Na Słowacji otrzymal wiele nagród i uznanie. Spotkamy się z jego nazwiskiem w publikacjach, encyklopediach i słownikach. Jest członkiem wielu związków artystycznych. O fotografii wypowiada się jako stale żywym medium, nie znosi powierzchowności w pracy z nim, wie bowiem jak delikatną jest i wrażliwą materią.
Podczas tego twórczego maratonu przeszedł wiele etapów: gatunków i tematów. Jednak najdramatyczniejsze przekształcenie się przeżył w ostatnim czasie twórczości, kiedy to ongiś odrzucaną digitalizację fotografii przyjął za niezwykły fakt, a zarazem wyzwanie, by po nowemu wyrażac siebie artystycznie. Znów potwierdza, że dysponuje mocnym twórczym potencjałem. Dąży do artystycznego celu – nie rozczarować ani siebie – twórcy, ani fotografii – artefaktu.
Jeśli obserwować dzieła Fleischera – dane jest tylko patrzenie na kształt jego fotografii, fotografowi jest i było dane nieomylnie patrzeć w twarz obserwatora. Tak prowadzi dialog w duchu swojego guru – Ernsta Haasa.

JEST COŚ DO ZOBACZENIA, KAŻDY TO WIDZI,
TO JEST UWAGA,
NIE MA NIC DO ZOBACZENIA, A TY TO WIDZISZ,
TO JEST POEZJA.
JEŚLI Z POMOCĄ KAMERY DOKONASZ,
ABY WIDZIELI TO INNI – WTEDY TO JEST FOTOGRAFIA.

Autor uczestniczył w ponad 200 wystawach w kraju i za granicą, 25 indywidualnych. Fotografie jego znajdują się w galeriach oraz u prywatnych posiadaczy.

ZDJĘCIA

ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013