ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Gołda Janusz
dziedzina:
literatura
kraj:
Polska
miejscowość:
Lesko
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY
Poeta, prozaik, publicysta. Urodził się w 1948 roku w Jasionowie k/Brzozowa. Debiutował opowiadaniem „Gero” w 1970 r. w rzeszowskim miesięczniku społeczno-kulturalnym „Profile”. Jego utwory publikowały na swoich łamach znaczące pisma literackie, m.in. „Poezja”, „Życie Literackie”, „Tygodnik Kulturalny”, „Radar”, „Okolice”, „Sycyna”, „Rita Baum”, „Poezja-dzisiaj”, „Nowa Okolica Poetów”, „Lamus”. Prezentowane były w Polskim Radiu, drukowane w gazetach regionalnych i lokalnych, oraz w wydaniach zbiorowych i almanachach. Autor arkusza poetyckiego Błędnik równowagi (1987), tomików wierszy: Zwyczajna łagodność (1998), Wiersze leskie (2001), Dzikie sady (2006), powieści: Trześnia (2005), Klasztor (2008), opowiadań Nie ma miłości w naszym mieście (2007), reportaży Znaki czasu (2009),książki dla dzieci Tajemnice Hnatowego Berda (2002). Współpracował z kilkoma pismami i gazetami o zasięgu ogólnopolskim, m.in. z Sycyną, Gazetą w Rzeszowie, Gazetą Wiejską, publikując na ich łamach reportaże, wywiady, recenzje, artykuły krytyczne. W swoim dorobku ma wywiady ze znanymi postaciami polskiej nauki, literatury, sztuki i polityki. Jest autorem kilkudziesięciu reportaży o różnorodnej tematyce, oraz laureatem wielu ogólnopolskich konkursów literackich w dziedzinie poezji i prozy. Mieszka w Lesku.
ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013