ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Białobrzeżanie
dziedzina:
muzyka
kraj:
Polska
miejscowość:
Krosno
KONTAKT
telefon:
+48 13 43 661 45
O TWÓRCY
Kapela Ludowa Białobrzeżanie powstała w 1985 roku przy Domu Ludowym w dzielnicy Białobrzegi w Krośnie. Od początku opiekunem zespołu jest Stanisław Bajgier. Kierownikiem kapeli jest klarnecista Zygmunt Wojtoń.  Zespół występował na imprezach tj. Dni Krosna, Krośnieńskie Prezentacje Artystyczne KroPA (w 1987 roku nagroda i puchar za najlepszy program autentyczny), a także poza granicami kraju - na Słowacji i we Francji. W skład kapeli wchodzą jeszcze: Janina Kielar i Janina - Bryś - solistki, Stanisław Zych - skrzypce, Marian Kustra - trąbka, Wiesław Węgrzynek - akordeon , Janusz Kuźniar - kontrabas oraz Jan Hawrot - cymbały. W 1992 roku kapela nagrała kasetę magnetofonową z 22 utworami – pieśni i muzyka – z naszego regionu. Obecnie zepół działa przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

foto: Łukasz Zajdel

ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013