ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Janowski Józef
dziedzina:
literatura
kraj:
Polska
miejscowość:
Krosno
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY
Urodził się w 1928 roku w Warszawie. Ukończył Liceum Humanistyczne Tadeusza Rejmonta, następnie studiował na Wydziale Historycznym (sekcja  archeologiczna) Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Umiejętności w Warszawie. W Rzeszowie J. Janowski był współzałożycielem oddziału wojewódzkiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (1956 r.). W latach 1955-1956 prowadził badania archeologiczne nad starożytnym Rzeszowem. Organizator i kierownik Muzeum w Krośnie (1957-1977). Współzałożyciel  i prezes Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie (1990-2008). Redaktor Literackiej Biblioteki w Krośnie, która w latach 1999-2008 wydała 16 tomików wierszy, w tym wierszy gimnazjalistów. Opublikował osiem tomików własnych wierszy. W prasie regionalnej, krajowej i w almanachach polskich wydrukowanych zostało przeszło 250 wierszy, wiele recenzji książek literackich, także szereg opowiadań i reportaży. Jest autorem 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Uhonorowany został złotą odznaką Za Opiekę nad Zabytkami; replica watches dyplom Zasłużony dla Miasta Krosna.

ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013