ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Zespół Śpiewaczy Zalaski
dziedzina:
muzyka
kraj:
Polska
miejscowość:
Zalesie
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY
Dwunastoosobowy zespół kobiecy Zalaski powstał końcem 2005 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym. Jego nadrzędnym celem jest propagowanie kultury i muzyki ludowej, poprzez śpiewanie pieśni biesiadnych i obrzędowych w nowych aranżacjach. Instruktorem zespołu jest Andrzej Trusz. Zespół występował m. in. na dniu seniora w Niżnej Łące w 2006r, w Tyczynie na XII Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w 2007 roku, na piątej edycji imprezy plenerowej „Kochanówka” w Rogach, na dożynkach w Widaczu w 2006 roku oraz na corocznie urządzanej w karnawale Biesiadzie Rogowskiej. Próby zespołu odbywają się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu koło Pustyn.

ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013