ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Kociuba Grzegorz
dziedzina:
literatura
kraj:
Polska
miejscowość:
Tarnowiec
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY
Grzegorz Kociuba urodził się w Tarnowcu k. Jasła. Opublikował kilka książek poetyckich: „Obserwacje”, „Budzenie twarzy”, „Ślady i znaki”, „Widoki i widzenia”, „Powiększenia. Wiersze 1991-2006”, prozę: „Ktoś” oraz pracę krytycznoliteracką: „Maski/Twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Stypendysta Ministra Kultury. W latach 1991-1998 współzałożyciel i redaktor pisma literackiego „Fraza”, natomiast od 1998 r. członek redakcji kwartalnika „Nowa Okolica Poetów”. Polonista w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, czeski, serbski, ukraiński i włoski. Pracuje jako polonista w LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

foto; KBP

ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013