ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Orkiestra Dęta
dziedzina:
muzyka
kraj:
Polska
miejscowość:
Targowiska
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY
Orkiestrę Dętą w Targowiskach powołał w 1926 roku Władysław Kucia. Do wybuchu II wojny światowej działała ona pod nazwą Kółka Miłośników Muzyki. Większość jej członków stanowili młodzi ludzie, którzy w ten sposób spędzali wolny czas. Powstanie orkiestry bardzo wspomogli mieszkańcy Targowisk przekazując pieniądze w formie darowizn na zakup instrumentów muzycznych.Znaczne kwoty przekazywali zatrudnieni w przemyśle naftowym w Borysławiu. 


ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013