ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Tomkowicz Grzegorz
dziedzina:
plastyka
kraj:
Polska
miejscowość:
Krościenko Wyżne
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY
Jest absolwentem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznego w Miejscu Piastowym.  Studia ukończył na wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych gow Krakowie. Rzeźbi, maluje, rysuje, projektuje. Uczy w Liceum Plastycznym w Krośnie  oraz w Zespole Szkół w Turzym Polu. Prowadzi własną pracownię artystyczną, gdzie realizuje zamówienia artystyczne tj. rzeźby sakralne w drewnie i w kamieniu, tablice pamiątkowe i statuetki, elementy dekoracyjne. replica watches
W 1991 r. był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie, w 2000 r. uzyskał stypendium Fundacji Janineum w Wiedniu. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymał szereg prestiżowych nagród artystycznych, w tym w konkursie „Obraz - grafika - rysunek - rzeźba roku 1997 i 1998” (BWA Rzeszów); dwukrotnie w Biennale Plastyki Krośnieńskiej (BWA Krosno). Jego prace zdobią galerie w kraju i za granicą, są bardzo chętnie nabywane przez kolekcjonerów i miłośników sztuki.
O twórczości Grzegorza Tomkowicza pisano następująco :” Natura to dobro i zło, to łagodność i drapieżność, cisza i wrzask – cały nieujarzmiony i niepoliczalny zbiór antynomii, sprzeczności, przeciwieństw. Zatem zarówno postać człowieka czy anioła, pejzaż czy rzeźba postaci ludzkiej czy fantastycznego zwierza, wszystko to wpływa strumieniami w jeden wielki akwen alegorii duszy człowieka i jego natury. Bo pewnie, jak wyraził to sam autor: „może już w pejzażu jest wszystko, co potrzeba?” (…) inne wspaniałe rozwarstwienie w sztuce Tomkowicza: na to, co określamy jako łagodne i to, co drapieżne” w Naturze, której jesteśmy przecież integralną cząstką. Istnieje łagodność pióra, sierści, wiosennego liścia, kobiecej delikatności. I są jej przeciwieństwa, jako konieczność dana do istnienia i przeżycia, do dawania i pomnażania życia. Spod łaskoczących piór wysunie się jastrzębi pazur po gładkie futerko myszy, ludzkie wargi rozniecą ogień pożądania w drugim człowieku, albo odsłonią zęby, by ranić ironią, wypuszczą w świat złe słowo. Właśnie ten dualizm w twórczości Tomkowicza intryguje, i co może najistotniejsze – sprawia, że staje się on świadectwem prawdy o nas samych. Zatem artysta ten wyraża własną prawdę, wyraża siebie takiego, jakim jest. To z takich pokładów wydobywa się klejnot sztuki”.
ZDJĘCIA

ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013