ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Materniak Stanisław
dziedzina:
fotografia/film
kraj:
Polska
miejscowość:
Krosno
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY
Urodził się i mieszka w Krośnie. Ukończył Politechnikę Warszawską jest inżynierem budowlanym,  pracuje w wyuczonym zawodzie – jest prezesem Krośnieńskiego  Przedsiębiorstwa Budowlanego  w Krośnie SA. Jego pasją są  m.in. podróże, które przybliżają świat i dokumentują odwiedzane miejsca. Fotografie z wypraw, pod przewodnim mottem „Ziemia Planeta Ludzi” obejmuje takie tematy jak: „Ziemia Święta”, „Europa, Europa…”, „Chiny”, „Góra Athos”, „Parki Narodowe USA” , „Etiopia”, „Borneo”, „Sumatra” a ostatnio „Alaska”. Wystawiał w galeriach w Polsce, Słowacji i na Litwie.
Jest członkiem „Fotoklubu” przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Wspiera – także materialnie – liczne akcje kulturalne i artystyczne środowiska krośnieńskiego.

W jednym z katalogów wystawowych Jan Tulik pisze: Myliłby się jednak ten, kto pomyśli, że Stanisław Materniak przywiózł piękne i unikalne widokówki. Jest on fotografikiem, który cierpliwie czeka na odpowiednie światło, na charakterystyczny rysunek ust, szuka miejsca, z którego najlepiej widać to, co chce się utrwalić. Widać to po owocach, czyli wystawach jego fotografii w galeriach. Autor dostrzega też wspaniałości, które na  co dzień omijamy, których nie zauważamy, gdyż wydają się nam zbyt pospolite.  Fotograficzna twórczość Stanisława Materniaka, niosąca imponujące obrazy, to prace urocze, pełne zarazem tajemnicy Natury.
 

ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013