ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Orkiestra Dęta
dziedzina:
muzyka
kraj:
Polska
miejscowość:
Niebylec
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY
Inspiratorem i założycielem orkiestry był nieżyjący już ksiądz Franciszek Muras. Organizowano społeczne zbiórki w formie datków, grano kolędy i organizowano zabawy, z których dochód przeznaczony został na zakup instrumentów co pozwoliło na realizację tego zamierzenia bo we wrześniu 1946r. rozpoczęto próby i naukę gry. Pierwszy koncert odbył się w kościele parafialnym w Niebylcu w Boże Narodzenie 1946r. Było wiele występów z okazji świąt, rocznic religijnych i państwowych. Były dla orkiestry lepsze i gorsze czasy, mimo to nie przerwała swojej działalności przez 50 lat. Kiedy parafię przejął ksiądz Stanisław Stęchły podjął on starania w celu poprawy stanu osobowego orkiestry. Mimo że mamy dziś muzykę z komputerów, nie zastąpi ona brzmienia orkiestry dętej na „żywo". W miesiącu wrześniu 2008 minęła 62 rocznica jej założenia i gra ona do dziś. Złożona jest w większości z ludzi młodych- również kobiet- posiadających często wykształcenie muzyczne. Obecnie ciągle stwarza się możliwość prezentacji repertuaru orkiestry jak na przykład udział w obchodach 650- lecia wsi Połomia, Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników Gospodarki Komunalnej w Częstochowie, Ogólnopolskiej Pielgrzymce Chórów i Orkiestr na Jasnej Górze , Koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu, Dożynkach , Święcie Powiatu „Agromania", Przeglądach Kolęd i Pastorałek i wielu innych. Kapelmistrzem jest obecnie Janusz Rak a tambur-majorem Agnieszka Cynar.

ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013