ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Trzcinicoki
dziedzina:
muzyka
kraj:
Polska
miejscowość:
Trzcinica
KONTAKT
www:
http://trzcinicoki.pl/
O TWÓRCY
Kapela ludowa ”Trzcinicoki” z Trzcinicy powstała w styczniu w 1995 roku, na inauguracji obchodów 600 – lecia wsi Trzcinica, gdzie kapela dała swój pierwszy koncert. Od początku istnienia kapeli „Trzcinicoki”, w kapeli gra trzy pokolenia muzykantów, prezentując tradycyjne melodie pogórzańskie z okolic Jasła i Pogórza. Od początkowych trudności, pożyczanych strojów i instrumentów z zaprzyjaźnionych placówek kultury, zespół rozwijał się pomyślnie, uzyskując coraz więcej sukcesów w skali ogólnokrajowej. W 1997 roku kapela posiadała już własne stroje pogórzańskie oraz komplet instrumentów. W okresie 15 lat istnienia kapela czynnie uczestniczy w festiwalach, konkursach, przeglądach, obrzędach oraz innych imprezach folklorystycznych.
Kapela wychowała młode pokolenie muzykantów, krtóre w chwili obecnej stanowi trzon kapeli. Trzymając się ściśle reguł dawnego muzykowania, kapela w krótkim czasie dorobiła się znacznych osiągnięć na terenie kraju oraz za granicą.
Największe osiągnięcia kapeli „Trzcinicoki” to:
- „BASZTA” na 41 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w roku 2007
- I miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach w 2002 roku
- „Złote Basy” – nagroda główna na  XXVI Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych w Podegrodziu k/ Nowego Sącza
-  Krośnieńskie Prezentacje Artystyczne „Kropa”  - rok 1999, 2004, 2009
- Nagroda główna na  Konfrontacjach Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy – 2003-2009
Muzykanci grający w kapeli, prezentują swoje solowe popisy w licznych konkursach, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Kapela wyjeżdża na liczne zagraniczne zaproszenia na Litwę, Ukrainę, Rumunię, Słowację, Węgry i Czechy.
Dużo satysfakcji daje kapeli praca z młodzieżą, która odtwarza  i dokumentuje dawne zwyczaje i obrzędy naszego regionu. Liczne nagrania w radiu i telewizji, dopełniają sukcesów kapeli, która pozyskała do zespołu nowych amatorów muzykowania.

   Trzcinicoki z Trzcinicy to zespół ściśle trzymający się reguł dawnego muzykowania, niezwykle dbający o szczegóły takie jak: ubiór, instrumenty, oryginalne teksty przyśpiewek. Wszystko to sprawia, że koncertując, podbija serca słuchaczy w kraju i za granicą.   
Kapela ludowa Trzcinicoki w swym repertuarze muzycznym posiada takie melodie, jak: polki, oberki, tramle, walczyki, foxtroty, melodie okółkowe oraz różne przyśpiewki, które są starymi pogórzańskimi przekazami ludowymi, słowno – instumentalnymi.
U Trzcinicoków można dosłuchać się także melodii innych kultur, choćby nawet takich jak łemkowskie, gdyż kapela, można powiedzieć, muzykuje na styku różnych kultur, nie tylko polskich. Starsi muzykanci, którzy 15 lat wstecz, zakładali kapelę ludową Trzcinicoki, przynosili do kapeli właśnie takie melodie , które grali na różnych weselach łemkowskich oraz innych uroczystościach w naszym regionie.
Takie to właśnie przekazy muzyczne zachowały się w naszej kapeli i do tej pory są chętnie odtwarzane przez młodsze pokolenie muzykujących ze sobą ludzi. Jesteśmy dumni z tego, że wiernie przekazujemy ludziom tradycję naszego regionu, nie tylko w melodiach i przyspiewkach, lecz także w obyczajach oraz w gwarze. Ciągle pracujemy nad tym, aby nasz repertuar powiększał się o nowe, a jednocześnie stare melodie i przyśpiewki naszego regionu, a poszukujemy wśród starszego pokolenia oraz w różnych innych przekazach.                                                                            ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013