ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Łęczanie
dziedzina:
muzyka
kraj:
Polska
miejscowość:
Łęki Dukielskie
KONTAKT
telefon:
13 43 17 632, 783 633 064
e-mail:
skrjednosclekiduk@wp.pl
www:
http://www.stowlekidukielskie.dukla.org
O TWÓRCY
Zespół śpiewaczy powstał w styczniu 2004r. Liczy obecnie 22 członków. Początkowo był złożony z samych kobiet. Pod koniec lipca 2004 zaczęli dołączać mężczyźni. W roku 2008 do zespołu zaczęła przychodzić młodzież, której obecnie jest 7 osób.  „Łęczanie” działają przy Stowarzyszeniu Kulturalno – Rekreacyjnym „JEDNOŚĆ” w Łękach Dukielskich, które szuka na różne sposoby możliwości wsparcia materialnego dla jego działalności. Efektem tego jest już drugi komplet strojów dla zespołu ufundowany przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga w Warszawie. Zespół nieustannie podnosi swoje kwalifikacje wprowadzając do swojego repertuaru pieśni ludowe rodzimego regionu, a także pieśni słowackie, czeskie, ukraińskie, łemkowskie, bojkowskie i węgierskie. W 2009 roku zespół dołączył do swojego repertuaru tańce ludowe /oberek, polka/.
Dotychczas zespół „Łęczanie”, mimo krótkiej swojej działalności, wystąpił  ponad 270 razy. Uczestniczy w różnych uroczystościach: wiejskich, gminnych powiatowych i wojewódzkich – bywa, że i dwukrotnie w ciągu dnia. Jest laureatem festiwali i przeglądów ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych. W repertuarze zespołu są także pieśni kościelne i kolędy, które wykonuje - jako  chór wielogłosowy - podczas różnych uroczystości i świąt religijnych w kraju i za granicą w kościołach różnych wyznań.
Zespół „Łęczanie” wielokrotnie koncertował na Ukrainie / we Lwowie, Drohobyczu, Borysławiu, Samborze, Lanowicach, Strzelczyskach, Strzałkowicach / na Słowacji / w Ladomirovej, Cerninie, Trebisovie i Kamience / oraz na Węgrzech/Budapeszt, Opalyi/. Śpiewał tam nie tylko melodie ludowe, ale także przepiękne polskie kolędy i pieśni kościelne - także w Kościołach Greko-Katolickich.
W styczniu 2011r. "Łęczanie" nagrali swoją pierwszą płytę w Studiu Polskiego Radia w Rzeszowie. Można ich także posłuchać na antenie tego radia.


ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013