ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Zespół Teatralny Przyjaciele
dziedzina:
teatr
kraj:
Polska
miejscowość:
Niżna Łąka
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY
Zespół teatralny Przyjaciele powstał w roku 2000 działa przy filii Gminnego Ośrodka Kultury w Niżnej Łące. Skupia w swych szeregach dzieci i młodzież, która znalazła w zespole teatralnym sposób na zaspakajanie swoich potrzeb artystycznych, by aktywnie i czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym gminy i swojej miejscowości.
Od chwili powstania zespół bierze udział we wszystkich przeglądach i konkursach o charakterze teatralnym organizowanych przez GOK jak i inne instytucje kultury na terenie powiatu i województwa.
Do najważniejszych osiągnięć zespołu należy zdobycie:
  1. Wyróżnienia specjalnego w II Przeglądzie grup kolędniczych.
  2. Wyróżnienie w I Przeglądzie grup kolędniczych.
  3. Wyróżnienie pierwszego stopnia w kategorii w X przeglądzie amatorskich zespołów teatralnych MINI-ART.
  4. I nagroda w kategorii instrumentalnej w IX przeglądzie amatorskich zespołów teatralnych MINI-ART.
  5. II miejsce w kategorii wokalno – muzycznej w VIII przeglądzie amatorskich zespołów teatralnych MINI-ART.
  6. Grand prix w XI Targach satyrycznych „Kogel-Mogel”.
  7. Nagrodę specjalna z wyróżnieniem w X Targach satyrycznych „Kogel-Mogel”.
  8. Wyróżnienie w IX Targach satyrycznych „Kogel-Mogel”.
  9. I nagrodę w VIII Targach satyrycznych „Kogel-Mogel”.
  10. II nagrodę w VII Targach satyrycznych „Kogel-Mogel”.

ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013