ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
Wiśniowianie
dziedzina:
muzyka
kraj:
Polska
miejscowość:
Wiśniowa
KONTAKT
Brak danych
O TWÓRCY
Kapela Ludowa „Wiśniowianie" powstała w 1983 roku. Nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pracuje przy ośrodku kultury w Wiśniowej. W repertuarze zespołu znajdują się melodie i przyśpiewki ludowe naszego regionu.

W roku 1996 kapela przygotowała i opracowała melodie ludowe zapisane przez Jana Prejsnara z Kożuchowa, nieżyjącego już znanego muzyka ludowego.

Między innymi dzięki tym opracowaniom kapela ludowa przyczyniła się do wyróżnienia gminy Wiśniowa w konkursie wojewody rzeszowskiego „Skąd nasz ród" w 1996 r., a także w roku 1997 do przyznania gminie Wiśniowa tytułu „Mecenasa kultury" w konfrontacjach aktywności kulturalnej gmin woj. rzeszowskiego.

 Oprócz repertuaru wokalno-instrumentalnego, kapela towarzyszy zespołowi pieśni i tańca. W kapeli grał na I skrzypcach zmarły w 2008 roku Mieczysław GodekObecny skład zespołu:

Zbigniew Mikuszewski - klarnet I - kierownik muzyczny grupy
Stanisław Wawrzonek - klarnet II
Henryk Błoniarz - skrzypce II
Paweł Śliwa - kontrabas
Andrzej Gorczyca - akordeon
Irena Czaja - śpiewARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013