ARTKARPATY.EU
PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA
MENU
► STRONA GŁÓWNA
► TWÓRCY POGRANICZA
wg nazwiska
wg zamieszkania
wg kategorii
► KONTAKT
Twórcy pogranicza
FS Zemplín
dziedzina:
inne
muzyka
kraj:
Słowacja
miejscowość:
Michalovce
KONTAKT
telefon:
+421 907 936 313
e-mail:
zemplin@zemplin.org
www:
http://www.zemplin.org/
O TWÓRCY

Od svojho vzniku 10. decembra 1957 po súčasnosť sa folklórny súbor Zemplín natrvalo zapísal do kultúrneho povedomia Slovákov ako popredný predstaviteľ ľudového umenia všetkých slovenských regiónov, ale najmä regiónu Zemplína. Počas svojej existencie súbor vychoval osem generácií tanečníkov, hudobníkov, spevákov a choreografov. Umeleckému rastu a popularite tohto amatérskeho telesa výdatne pomáhajú bývalí členovia jednotlivých zložiek tohto telesa, ako aj rôzni zanietenci a milovníci folklóru. Zriaďovateľom folklórneho súboru Zemplín je Zemplínske osvetové stredisko.
Folklórny súbor Zemplín je popredným zberateľom, archivárom, ale hlavne šíriteľom kultúrnych hodnôt Slovenska v podobe tanečného, hudobného, speváckeho a výtvarného umenia, čerpajúceho z tradícii našich predkov. Časť jeho repertoáru tvoria aj tradičné tance, piesne a zvyky pochádzajúce z ostatných slovenských regiónov. Cieľom existencie tohto telesa je zachovávanie, zveľaďovanie a znovuobjavovanie kultúrnych hodnôt ľudovej umeleckej tvorby. Folklórny súbor Zemplín vyvíja aj vzdelávaciu činnosť prostredníctvom nespočetných výchovných koncertov pre školopovinnú mládež a verejných vystúpení po celom Slovensku. Dôležitou súčasťou jeho činnosti je aj výchova mladých generácií ľudových umelcov prostredníctvom existencie dvoch detských umeleckých telies – FS Zemplínik a FS Zemplínček (240 detí), disponujúcich vlastnými naštudovanými umeleckými programami.
O vysokých umeleckých kvalitách FS Zemplín svedčí aj viac ako 2500 vystúpení doma a 1100 v zahraničí. Slovenskú republiku v podobe jej ľudovej kultúry FS Zemplín reprezentoval a jej umenie šíril v 23 štátoch na 4 kontinentoch sveta. Bohatá zberateľská činnosť a umelecký archív je neraz inšpiráciou pre popredné umelecké telesá a osobnosti umeleckého života.
FS Zemplín je telesom mladých, telesom prekypujúcim životom mládeže, ktorá aj napriek módnym trendom a obrovskému prílivu zahraničnej kultúry udržiava a dôstojne šíri tradičné umenie slovenského národa. V súčasnosti sa FS Zemplín môže prezentovať množstvom bohatého a pestrého repertoáru zameraného na slovenského diváka, ale aj diváka zahraničného, diváka, pre ktorého je slovenská kultúra nová.


ARTKARPATY.EU © 2010

powered by: wkrosno.pl

Projekt "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013